Kartan för validering

Myndigheten för yrkeshögskolan diskuterar vilka möjligheter till validering det finns idag. Var kan studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, omställningscoacher och regionala företrädare hitta tydlig information om validering? Hur ser det decentraliserade systemet för validering ut? Tillsammans tittar vi närmare på valideringskartan och reder ut vilka möjligheter till validering som finns.
Svante Sandell, Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspelat i februari 2021, lärpass 7, Reglab [Pleis]