Framtidssäkrad industri

Region Jönköpings län presenterar projektet Framtidssäkrad industri som diskuterar hur branschvalidering kan användas som ett verktyg för kompetensutveckling. Projektet riktar sig till industriföretag som vill satsa på lärande för att möta den situation som uppkommit till följd av Coronapandemins konsekvenser.

Rima Hanna, Region Jönköpings län

Inspelat inför Reglabs årskonferens i februari 2022