Folkhögskola – en väg till kompetens för nyanlända

Ett lärpass om projektet FAMN, folkhögskola som arena för metodutveckling med nyanlända. Projektet tar fram modeller och metoder för att unga nyanlända bättre ska kunna fullfölja studier på folkhögskola. Ett ESF-projekt ägt av Folkbildningsrådet. Projektledningen och en av de fem medverkande folkhögskolorna berättar om projektet och dess resultat.
Lena Östlund, Projektledare Folkbildningsrådet , Ulf Wallin, Senior Advisor, Folkbildningsrådet, Magnus Klang, delprojektledare, Dalslands folkhögskola

Inspelat i februari 2021, lärpass 11, Reglab [Pleis]