Distansarbete – vår stora möjlighet?

Företag och organisationer ställer om för ökat distansarbete. Men hänger den regionala planeringen med? Vilka stödjepunkter finns för att formulera mål för distansarbete inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet? Och vilka konsekvenser kan ökat distansarbete över tid få för planering av till exempel bostäder eller infrastruktur?
Patrik Ståhl, utvecklingsledare Samhällsplanering och infrastruktur, Region Örebro län

Inspelat februari 2021, lärpass 2 Reglab [Pleis]