Digitalt utanförskap

Storsthlm ger en nulägesbild av länets 26 kommuners arbete för att minska det digitala utanförskapet och presenterar en analys av de viktigaste strukturella hindren och rekommendationer framåt. Ett samtal mellan  Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och David Norman, processledare på Storsthlm.

Inspelat inför Reglabs årskonferens i februari 2022