Design som förhållningssätt

Eva-Karin Anderman, tjänstedesigner, Ramboll, säger att design är ett förhållningssätt för att förstå problem och hitta lösningar. Sök inte de enkla svaren, utan stanna upp i problemen och klara av komplexiteten.

Regional brytningstid, tema 6. Inspelat juni 2021.