Barn och unga i regional utveckling

Hackathon kring psykisk ohälsa hos barn och unga samt mer ungdomsperspektiv i RUS. Med grund i Barnkonventionen och Agenda 2030 har Region Uppsala påbörjat arbetet för att öka engagemanget hos barn och unga när det gäller samhällsfrågor. Under lärpasset berättar en regional utvecklingsstrateg om processen att inkludera barn och unga i det regionala utvecklingsuppdraget samt tar upp exempel på aktiviteter.
Unni Lilja, Region Uppsala.

Inspelat i februari 2021. Lärpass 8 Reglab [Pleis]. Lärpasset blev inställt men Unni spelade in och skickade filmen i efterskott. Tack för det!