Studien medelstora städers växtkraft

Studien Medelstora städers växtkraft, Reglabs första egna studie, presenterades i november. Det är en analys av 50 svenska kommuners tillväxt, utförd av Copenhagen economics. 14 medlemmar deltog i studien och fördjupningsseminariet.