Smartare regioner

Utvecklingsprojektet Smartare regioner startade i april 2014 och pågick till oktober samma år.

Under de senaste åren har de svenska regionerna arbetat intensivt för att stärka kraften i sina innovationssystem – till exempel genom funktionsanalyser, peer reviewer, regionala dialoger mm. För många regioner har arbetet landat i ett strategiskt dokument – en innovationsstrategi, en handlingsplan eller liknande, som nu är på väg att förverkligas.

Utvecklingsprojektets syfte var att genom twinning stärka regionernas innovationsstrategier i linje med smart specialisering, för att bidra till ökad innovations- och utvecklingskraft i svenska regioner. Målet var att deltagande regioner skulle ha väl utvecklade smart specialiseringsstrategier efter avslutat projekt. Gruppen genomförde också en lärresa till Region Midtjylland i Danmark.

Smart specialisering diskuterades även i den tidigare seminarieserien Smarta regioner 2012.

Dokumentation ws1-ws3
Inbjudan & Program
Program WS2
Program WS3

Lärresa Midtjylland
Program
Lärresa till Midtjylland