Mångfald

Reglab bjöd under 2012-2013 in till ett lärprojekt kring mångfald som lösning på utmaningar som många regioner står inför: generationsväxling, ökad internationalisering, kompetensförsörjning och att hålla ihop våra samhällen. Lärprojektet kom att innehålla praktiska verktyg, en hel del aha-upplevelser och perspektivskiften för att understryka de konkreta möjligheterna med mångfaldsarbete.

Lärprojektet hölls på fyra intressanta orter för att rama in de aktuella frågorna och använda platsen som ett levande case. Första anhalten var Lund. De andra städerna var Kiruna – en stad av, för och med nybyggare; Gnosjö – hemligheten bakom det småländska undret; och Botkyrka – ”Långt ifrån lagom”.

Teman som träffarna var:

  • Globaliseringens krav och möjligheter.
  • Att bygga en stad för, av och med nybyggare.
  • Botkyrka – långt ifrån lagom.
  • Det småländska undrets hemliga vapen.

Dokumentation WS1-WS4
Program WS1
Anteckningar WS1
Program WS2
Program WS3
Program WS4