Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen är inte ny, men en nyckelfråga för regional planering och utveckling. Reglabs lärprojekt Den demografiska utmaningen diskuterade med utgångspunkten: Givet att vi inte blir många fler – hur kan vi skapa en god livsmiljö? Vilka möjligheter finns i den demografiska utmaningen?

Lärprojektet arbetade med olika teman som hade en tydlig koppling till demografifrågan: kompetensförsörjning, service- och infrastrukturfrågor, relationen stad-land mm. Vi diskuterade roller och attityder: Hur pratar vi om demografiska frågor? Vad hindrar oss från att skapa hållbara strategier för den demografiska utvecklingen?

I lärprojektet samarbetade Reglab med NäringsdepartmentetArena för tillväxt och forskningsinstitutet Nordregio. Nordregios handbok: Att möta demografiska utmaningar och möjligheter kom att fungera både som faktabas och inspiration i lärprojektet.

De fyra träffarna hade följande teman:

  • Behovet av realistiska planeringsstrategier.
  • Hur klarar vi kompetensförsörjningen – om att få in fler yngre och äldre på arbetsmarkanden.
  • Nya service- och infrastrukturlösningar.
  • Attityder, retorik och politik.

Läs inbjudan i sin helhet här.

Dokumentation ws1-ws4
Program
Deltagarlista
Program ws3
Program ws4