Virtuellt studiebesök vid Europeiska regionkommittén

Nu finns möjligheten att virtuellt besöka Europeiska regionkommittén som är ett rådgivande organ med uppgift att bedöma EU:s politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Besökarna får en allmän introduktion om kommitténs arbete. Det är även möjligt att boka in möten med ReK:s ledamöter. ReK består av 329 ledamöter och 329 suppleanter folkvalda i EU-ländernas kommuner och regioner.
Förfrågningar ska skickas till ReK:s besökstjänst två månader i förväg. Läs mer.