Vinnova tar sig an innovation som ställer om systemet

Vinnova etablerar i år nya arbetssätt för systeminnovation. Darja Isaksson, generaldirektör, skriver på Vinnovas webbplats att finansiering av forskning och innovation givetvis är kärnverksamheten men att uppdraget också är att identifiera behov och utveckla innovationssystemet.

”Systeminnovation är ett begrepp för innovation som ställer om hela system. Innovation i bemärkelsen radikalt förbättrade teknologier, produkter, affärsmodeller och arbetssätt handlar om mer än konkurrenskraft, det är en existentiell fråga för vår generation. Den korta tid vi har att ställa om till ett hållbart samhälle kräver nya arbetssätt av alla, också för oss som innovationsmyndighet.”

Nu organiserar Vinnova arbetet i tio områden för att omställningen ska bli verklighet.

  • Hållbar industri
  • Hållbar samhällsbyggnad
  • Hållbar precisionshälsa
  • Hållbara matsystem
  • Hållbart mobilitetssystem
  • Kompetensförsörjning för omställning
  • Digital omställning
  • Ekosystem för innovativa företag
  • Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle
  • Framväxande innovationsområden

Läs Darja Isakssons text