Vilka faktorer styr näringslivets FoU till en viss region?

93 procent av forskning och utveckling i det svenska näringslivet utförs av multinationella företag och den regionala fördelningen är mycket koncentrerad – Stockholm-Uppsala och Göteborg står för över 64 procent av FoU-investeringarna. I norra Sverige finns däremot inte någon region med särskilt betydande FoU-utgifter. Var näringslivets forskning och utveckling är förlagd och vilka faktorer som driver lokaliseringen studeras i rapporten Regional lokalisering av näringslivets forskning och utveckling, från Tillväxtanalys.

Länk till Tillväxtanalys sammanfattning av rapporten