VGR:s forskarråd utmanar i sin första rapport

Västra Götalandsregionen har ett forskarråd med uppdrag att utvärdera klimatarbetet i länet och ge råd för att koldioxidbudgeten och klimatmålen ska kunna nås. Nu har de presenterat sin första rapport med rekommendationer och den har fokus på området transporter.

Forskarrådet skriver i rapporten att den nuvarande utvecklingen inte är tillräcklig för att nå Västra Götalands klimatmål till 2030. Det räcker inte med elektrifiering och biodrivmedel utan det krävs kraftigt ökade satsningar på att optimera transporters effektivitet genom en mängd olika åtgärder som rör planering och logistik med mera.

– Vi välkomnar deras rekommendationer som både utmanar och vägleder hur vi kan öka omställningstakten samtidigt som vi fortsätter utveckla Västra Götaland säger Magnus Berntsson (KD), ordförande miljönämnden, VGR.

Rapporten avslutas med följande rekommendationer från forskarrådet för att öka omställningstakten:

1. Hur ser ett Västra Götaland oberoende av fossil energi ut? Viktigt att skapa en målbild för framtiden och – inte minst – vägarna dit.

2. Vid alla beslut och underlag – visa påverkan på klimatutsläpp och koldioxidbudget. Nuvarande beslutsunderlag behöver kompletteras med klimatperspektivet.

3. Klimatmålen behöver utgöra en utgångspunkt i fysisk planering.

4. Infrastrukturplanen (länsplanen) bör utgå från klimatmålet.

5. Undersök och experimentera med nya mekanismer för finansiering av kollektivtrafik.

6. Realisera potentialen för pendling med cykel. Leder kravet på kommunal medfinansiering av regional cykelinfrastruktur till fler cykelvägar?

7. Accelerera elektrifieringen genom till exempel införandet av emissionsfria zoner i stadskärnor.

8. Erfarenhetsspridning inom och mellan regioner för klimatomställning.

9. Våga experimentera med radikalt nya lösningar genom breda samarbeten.

Läs mer