VGR satsar stort för kompetensförsörjning i välfärden

Västra Götalandsregionen satsar 20 miljoner kronor för insatser inom de yrkesgrupper i offentlig sektor som har störst kompetensbrist. I en rad  åtgärder ska olika organisationer samarbeta. Till exempel projekt som bidrar till ett förlängt och hållbart arbetsliv. Men även uppgiftsväxling där personer i bristyrken, lämnar ifrån sig arbetsuppgifter till en annan yrkesgrupp som kan utföra dem minst lika bra. Det kan också handla om insatser som innebär att personer som står utanför arbetsmarknaden får ett arbete eller påbörjar studier som leder till jobb.

Medfinansieringskravet för varje projekt kommer att vara 50 procent vilket innebär att den totala satsningen kan uppgå till 40 miljoner kronor.

Läs mer här