Västernorrlands RUS

Regionfullmäktige har nu fastställt den nya regionala utvecklingsstrategin för Västernorrlands län de kommande tio åren. Nyckelord för att förverkliga målen i utvecklingsstrategin är samverkan, samsyn och uthållighet.

– Vårt regionala utvecklingsansvar kräver nya och mer utvecklade samverkansformer och ett nytt sätt att leda. Det krävs ett modigt och inkluderande regionalt ledarskap som gemensamt tar ansvar för vår framtid, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

Läs mer