Varsel och anställningsstopp i Region Sörmland

Region Sörmland  anmäler ett varsel på 700 medarbetare till arbetsförmedlingen och inför anställningsstopp. Syftet är att minska kostnaderna med en halv miljard under 2024 och fortsätta med kostnadsreducerande åtgärder under hela perioden 2024 – 2026.

– Att vi nu lägger ett varsel är inte detsamma som att 700 medarbetare kommer att förlora sina arbeten. Det är en formell åtgärd som vi måste göra för att informera arbetsförmedlingen om att regionen avser att minska antalet medarbetare och i vilken ungefärlig storleksordning. Det handlar alltså inte om att enskilda medarbetare har varslats, säger regiondirektör Magnus Johansson.

Anledningen till varslet är regionens stora ekonomiska underskott. Målet är att minska kostnaderna med en halv miljard under 2024 och fortsätta med kostnadsreducerande åtgärder kommande år. Anledningen till varslet är också att det finns två konkreta åtgärdsförslag där antalet medarbetare kan minska, läkemedelscentrum och sjukhusbiblioteken.

Länk till mer information