Vårgårda bäst på näringslivsklimat

Vårgårda tar första platsen när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet i Sveriges kommuner. På andra och tredje plats ligger Härryda och Solna.

2021 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 000 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Bäst resultat får kommuner med pendlingsavstånd till större städer. Ingen av de 15 största städerna tar sig in på topp-50-listan.

Läs mer.