Vägledning för finansiering i landsbygdområden

Rural toolkit är en omfattande vägledningen för EU:s finansiering och stödmöjligheter för landsbygdsområden. Syftet är att hjälpa lokala aktörer att identifiera och dra nytta av befintliga EU-fonder, EU-program och andra finansierings- och stödinitiativ och att främja utvecklingen på landsbygden.

Länk till mer information