Utveckling av de strategiska innovationsprogrammen

De strategiska innovationsprogrammen ska utvecklas enligt ett nytt uppdrag från regeringen. Det blir ett tydligare fokus på till exempel fossilfrihet, giftfri cirkulär ekonomi och digital omställning som understödjer klimatomställningen.

– Regeringens ambition är att programmen i större omfattning ska adressera och accelerera utvecklingen inom för Sverige strategiskt viktiga områden utifrån Agenda 2030, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Läs mer