Utredning av SKL:s namn

Den 1 januari 2019 ombildas de sista sju landstingen och blir regioner. Därför utreder SKL vilka konsekvenser det får för SKL:s namn.

Det arbete som görs under hösten handlar om att analysera konsekvenserna av såväl att behålla namnet som att ändra det. Det finns alltså inget beslut om att SKL ska byta namn.