Utjämningskommittén har överlämnat sina förslag

Civilminister Erik Slottner har tagit emot slutbetänkandet från den parlamentariska Utjämningskommittén. Kommittén har gjort en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet och lämnar flera förslag på förändringar som syftar till att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och regionerna.
– Jag uppfattar att det finns en bred samsyn om att det behövs en långtgående kommunalekonomisk utjämning för att vi ska kunna ha en god och likvärdig välfärd i hela landet. Samtidigt är det viktigt att systemet skapar sunda incitament för arbete med effektivisering och tillväxt, säger civilminister Erik Slottner.