Uppdragsutbildning om smart specialisering startar i höst

Uppdragsutbildningen Smart specialisering vid Karlstads universitet har skjutits upp efter att regioner kontaktat universitetet för att be om flytt till hösten. Nytt startdatum är 6 september, med anmälan senast 15 augusti.

Utbildningen genomförs som åtta digitala seminarieträffar samt en heldagskonferens i Karlstad, och arrangeras i samarbete med bland andra Region Värmland och Jukka Teräs, doktor i produktionsekonomi och MBA.

Information och anmälan