Tuffa år för regionerna

Under 2023 och 2024 väntas ekonomiskt tuffa tider för kommuner och regioner till följd av inflationen och lågkonjunktur, det framgår av årets andra ekonomirapport från SKR. För att hantera situationen vidtar kommuner och regioner olika åtgärder. Det handlar bland annat om att effektivisera och bromsa de ökade behoven av välfärd med hjälp av förebyggande arbete, men även om nya arbetssätt, digital teknik, stärkt arbetsmiljö och förutsättningar för fler att arbeta längre och heltid.

Staten behöver ge sektorn så långsiktiga och effektiva planeringsförutsättningar som möjligt, bland annat genom att värdesäkra och prioritera de generella statsbidragen framför riktade bidrag för att få ut så mycket välfärd som möjligt för pengarna.” skriver SKR i Ekonomirapporten, december 2022.

Ekonomirapporten ges ut av Sveriges kommuner och regioner två gånger per år. Rapporten belyser kommunernas och regionernas ekonomiska situation och förutsättningar på några års sikt.

Ladda ner Ekonomirapporten december 2022