Tuffa år för regionerna

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar idag vårens Ekonomirapport, med analyser av det ekonomiska läget i kommuner och regioner i år och åren framöver. Rapporten visar att regioner och kommuner fortsatt påverkas kraftigt av den svaga ekonomin.

– Befolkningsförändringarna de kommande tio åren kommer att få stor påverkan på kommuner och regioner. Det handlar dels om ännu större utmaningar runt kompetensförsörjningen, och dels om behov av omfördelning av resurser, till exempel från barnomsorg till äldreomsorg, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Länk till mer information