Tre nya Vinnväxtvinnare

Vinnova satsar på att etablera starka regionala innovationsmiljöer i tre regioner som ska bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Initiativen får finansiering i tio år och handlar om digitalisering av hälsotjänster, framtidens jordbruksteknologi och omställning till klimatledande processindustri.

Satsningarna får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska vara etablerade som internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

Nu har Vinnova tagit beslut om att finansiera tre nya initiativ med totalt närmare 200 miljoner under tio år. De regionala aktörerna kommer att skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Följande innovationsmiljöer får finansiering:

DigitalWell Arena, Värmland 
Initiativet ska utveckla ett tillväxtskapande ekosystem för användardriven innovation av individanpassade digitala hälsotjänster. Digitalisering inom offentlig verksamhet kan öka tillgängligheten inom välfärden och samtidigt öka kvalitet och kostnadseffektivitet.
Processledare: Jeanette Köster, Compare

Agtech 2030, Östergötland
Lantbruket genomgår en teknologisk omställningsprocess och möter därmed stora utmaningar. Målet är att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Innovationsmiljön ska även arbeta med utveckling av nya affärsmodeller och annat som påverkas av den nya teknologin.
Processledare: Per Frankelius, Linköpings universitet

Klimatledande Processindustri, Västra Götaland
I Västsverige finns merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och
Sveriges största kemiindustrikluster. Initiativet ska leda till en övergång från en industriregion baserad på fossila råvaror till en region där industrin är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på
förnybara och återvunna råvaror.
Processledare: Caroline Löfgren, Johanneberg Science Park

Läs mer om Vinnväxt och artikeln i sin helhet här.