Tre år med regeringens strategiska samverkansprogram

Den 7 juni genomförde regeringen en konferens om arbetet med de strategiska samverkansprogrammen. Inspelning från samtalen finns på regeringens webbplats.

De fyra samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att hitta innovativa lösningar som möter stora samhällsutmaningar:

  • Näringslivets digitala strukturomvandling
  • Hälsa och life science
  • Näringslivets klimatomställning
  • Kompetensförsörjning och livslångt lärande