Trafikverket anpassar sin regionala indelning

Från den 1 januari 2024 anpassar Trafikverket sin regionala indelning så att den möter det övriga samhällets struktur för ansvar, ledning och samordning inom civil beredskap. Anpassningen till sex civilområden underlättar samordning och samverkan mellan alla delar i staten och mellan staten och resten av samhället. En fungerande och tydlig struktur för myndighetssamverkan bidrar till samhällets motståndskraft och styrka.

Länk till mer information