Tio trender som påverkar det regionala uppdraget

SKR:s senaste omvärldsanalys spanar mot år 2035 och beskriver fem spänningsfält samt tio trender, som på olika sätt påverkar kommuner och regioner. Trenderna pekar på att flera av samhällets bärande lösningar behöver utvecklas eller förändras för att nå en hållbar framtid.

Länk till mer information