Tillväxtverket ska samordna samhällsomvandlingen i norra Sverige

Regeringen ger Tillväxtverket i uppgift att samordna arbetet på nationell nivå för att stödja och skapa goda förutsättningar för den pågående nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbotten och Västerbotten. Uppdraget är en fortsättning på det arbete Peter Larsson haft som regeringens särskilda samordnare, som avslutas den 30 juni 2023.

Länk till Tillväxtverkets pressmeddelande