Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020

En ny rapport från Tillväxtverket beskriver tillståndet och utvecklingen i Sveriges regioner. Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020 ger grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala förutsättningar och tillväxtprocesser.

I tre kapitel, Mot en hållbar regional utveckling, Utvecklingskraft i alla delar av landet samt Stärkt lokal och regional konkurrenskraft beskrivs olika aspekter av regional tillväxt.

Läs mer.