Sveriges regionalpolitiska prioriteringar

Den 13 februari informerade landsbygdsminister Peter Kullgren riksdagens näringsutskott om Sveriges program för regionalpolitik under sitt ordförandeskap för Nordiska ministerrådet, det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Under ordförandeskapet kommer rådet för regionalpolitik prioritera Nordens attraktionskraft, konkurrenskraft och robusthet. Särskild vikt läggs vid regionalpolitikens bidrag till hanteringen av olika störningar och kriser i samhället och hur den kan bidra till att säkra utveckling, närvaro och beredskap i Nordens regioner, gles- och landsbygder.

Länk till mer information