Sveriges nya landsbygdspolitik

Den nya landsbygdspolitiken presenterades vid en presskonferens den 7 november. Regeringen satsar på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som underhåll av vägar, utbyggnad av laddinfrastruktur och etablering av bredband.

Läs mer