Sveriges främsta forskningsregion

En ny rapport från Business Region Göteborg visar att Västra Götaland står för 33,4 procent av företagens FoU-utgifter i landet och för 64 procent av den totala ökningen i Sverige. Det innebär att företagen i Västra Götaland för första gången investerar mer i FoU än företagen i Stockholmsregionen.

Läs mer