Sverige står starkt i EU:s innovationsliga

Sveriges regioner behåller sina positioner från föregående år, men stärker sig också på flera mätpunkter i 2021 års version av ”Regional Innovation Scoreboard” som jämför EU-regionernas innovationskraft.

Rapporten listar regionernas kapacitet i fyra kategorier från Emergins Innovators till Moderate Innovators, Strong Innovators och Innovation Leader som är den högsta nivån, där flera av Sveriges regioner återfinns.

Årets version har utökats med indikatorer som exempelvis räknar in individer med digitala färdigheter, anställda IKT-specialister samt industrins luftutsläpp vilket speglar EU:s ökade fokus på digitalisering och grön omställning.

Industrins gröna omställning mäts genom utsläpp via ”Air emissions by fine particulates”. I en jämförelse mellan medlemsländerna placerar sig Sverige på första plats följt av Finland, Danmark och Belgien som sticker ifrån och visar resultat som ligger väl över EU:s medelvärde.

Läs mer om Regional Innovation Scoreboard 2021

Läs mer om resultatet för Sveriges regioner