Svenskarnas syn på EU:s regionalpolitik

EU-kommissionen publicerade den 11 oktober en Flash Barometer där de tagit tempen på EU-medborgarnas uppfattning och prioriteringar gällande EU:s regionalpolitik. För Sveriges del visar studien bland annat att det är få som känner till EU-samfinansierade projekt i sina regioner och att de anser att miljö är det viktigaste området.

Läs mer