Svensk teknik kan hjälpa jordbruket att mätta fler

Framtidens livsmedelsförsörjning står inför stora utmaningar. Det kommer att krävas innovativ teknik och nya affärsmodeller för att klara behovet av ökad matproduktion. Den snabba befolkningsökningen, ökad köttkonsumtion, efterfrågan på fossilfria bränslen och utarmade jordar är några av de utmaningar som lantbruket står inför. Det är komplexa frågor som kräver omställning på många olika områden.

Vi behöver ny och smartare teknik för att möta utmaningarna. Trots att Sverige är ett litet land i jordbrukssammanhang tror Agtech 2030:s processledare Per Frankelius att vi har goda förutsättningar att ligga i framkant för att möta utmaningarna med ny jordbruksteknik. Han är docent vid Linköpings universitet och leder innovationssatsningen som ska sätta Östergötland och Sverige på kartan när det gäller morgondagens lantbruk.

En testplattform för framtidens jordbruk

– Jordbruket har gått igenom en smärtsam strukturomvandling. Men de lantbrukare som har klarat stålbadet är väldigt skickliga och har teknik som ligger i framkant. Dessutom har vi ett avlångt land med olika odlingszoner och klimat. Sverige är som en enda stor testplattform för framtidens jordbruksteknik. En av de stora aktörerna, lantbruksmaskintillverkaren John Deere, har redan riktat blickarna på Sverige som försöksmarknad när det gäller maskinutveckling.

Linköpings universitet har gått samman med regionen och näringslivet i Östergötland och delar av Sörmland för att göra Agtech 2030 till en av de ledande innovationsmiljöerna inom lantbruksteknik. I regionen finns redan flera företag med spetsteknologi inom sina områden.

– Ett exempel är företaget Gothia Redskap med sin kamerastyrda maskin Cameleon som skär bort ogräset med knivar och minimerar behovet av kemiska bekämpningsmedel., säger Per Frankelius.

I Agtech 2030 ingår många av de aktörer som krävs för att säkra framtidens livsmedelsförsörjning: lantbrukare, lantbruksleverantörer, teknikbolag vars lösningar skulle kunna användas i lantbruket, Linköpings universitet, Vreta Kluster, Region Östergötland, Science Park Mjärdevi, Hushållningssällskapet, SMHI och Linköpings kommun.

Läs artikeln i sin helhet här.