Stort underskott i regionerna

Samtliga regioner i landet prognostiserar ett underskott på totalt 20 miljarder kronor för 2023. I våras spådde man att det skulle landa på 14 miljarder. Regionernas underskott ligger nu på en högre nivå än under 90-talskrisen, enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR), rapporterar Sveriges Radio.

Region Sörmland har det största underskottet per invånare, 4 000 kronor. Ett 15-tal regioner prognostiserar ett underskott per invånare på över 2 000 kronor.

Länk till TT:s notis