Stora skillnader mellan policy och praktik i det lokala utvecklingsarbetet

En kommun ska vara attraktiv att bo i, men också att bedriva företag i och besöka som turist. Men det lokala utvecklingsarbetet är svårt och de mindre kommunerna saknar ofta kapacitet att hantera det nya politikområdet.

 

Lokal attraktionskraft är ett nytt politikområde på policynivå som handlar om kommuners utveckling. Traditionellt har den kommunala utvecklingspolitiken fokuserat på näringslivet: en kommun som har ett blomstrande företagande är en kommun med framtiden för sig.  Men lokal attraktionskraft rymmer mer: den nya lokala utvecklingspolitiken omfattar även boendemiljö, hållbarhetsfrågor och turism- och besöksnäringen samt utgår i allt större utsträckning från de platsspecifika egenskaperna.

Läs artikeln i sin helhet här.