Stöd till regioner och kommuner med svag ekonomi

Regeringen har fattat beslut om ett tillfälligt statsbidrag för kommuner och regioner. De som kan söka är kommuner och regioner som år 2020 hade en negativ soliditet.

– Med det här stödet vill vi uppmärksamma de kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. Kommuner och regioner ska inte behöva övervältra kostnader på våra barn och barnbarn. De kommuner och regioner som har en särskilt svag ekonomi behöver vidta åtgärder för att stärka ekonomin. Detta är ett stöd för hjälp-till-självhjälp, säger civilminister Lena Micko.

Läs mer