Statens struktur för fysisk planering

Utredaren Lena Erixon har lämnat sin förstudie om nationell fysisk planering till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Utredaren har identifierat hur staten på ett samordnat vis kan redogöra för sin uppfattning om hur mark och vatten på lång sikt bör användas för att ge tydligare förutsättningar för en långsiktigt hållbar användning mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning.

I sin redovisning lämnar utredaren tre olika förslag till tänkbar struktur för hur den nationella fysiska planeringen kan utformas samt vilka frågor och intressen som bör omfattas av en sådan planering.

Länk till mer information