State of the Nordic Region 2024

I den nya State of the Nordic Region 2024 gör Nordregio en inventering av de senaste trenderna och utvecklingen inom demografi, arbetsmarknad och ekonomi i Norden, regioner, kommuner och städer

Vilka är de senaste demografiska trenderna i Norden? Vilken typ av inverkan hade pandemin på olika aspekter av den demografiska utvecklingen?

Vilken typ av arbetsmarknadstrender är mest utbredda i Norden just nu?

Ekonomisektionen fokuserar på den nordiska ekonomin via tre aggregerade analysnivåer – regional, företag och hushåll.

Nordregios Regional Potential Index (RPI) gör det möjligt att göra tvärregionala jämförelser av utvecklingspotential och illustrerar den regionala balansen mellan de nordiska länderna. I denna utgåva inkluderas ett reviderat index baserat på en uppdaterad metodik.

Läs mer och ta del av rapporten på Nordregios webb