Standard för hållbar utveckling

SIS, Svenska institutet för standardisering lanserar en ny vägledningsstandard som underlättar för svenska kommuner och regioner att efterleva FN:s Agenda 2030.

–  Över 60 procent av agendan är beroende av ett aktivt genomförande på lokal och regional nivå, enligt OECD. Och det kommer att bli tufft. Utmaningen är inte vad eller varför utan hur. Det är just frågan hur ska vi göra? som vår standard besvarar, säger Jonas Frykman, ordförande i den SIS-kommitté som hållit i arbetet.

Det kan handla om allt från små saker som skolmat till stora som vattenförsörjning och infrastruktur.

– Det är såklart inte bara SIS som ger vägledning kring implementationen av Agenda 2030 utan även till exempel SKR, Glokala Sverige och Länsstyrelserna. Jag ser inte att det ena utesluter det andra. Vi kompletterar varandra, säger Jonas Frykman.

Intresset har varit starkt under hela processen, vilket bekräftar behovet.

Den formella beteckningen på standarden är SS 854000:2021 och den finns att hämta här.