Ställföreträdande regiondirektör i Region Kronoberg

Andreas Liljenrud tillträder som tf regiondirektör i Region Kronoberg den 1 juni. Det var i november som Martin Myrskog meddelade att han kliver av uppdraget som regiondirektör i Region Kronoberg. Rekryteringen av en ny regiondirektör har pausats i väntan på en ny ordförande i regionstyrelsen, och därför tillsätts nu en tf regiondirektör.

Länk till mer information