Sociala investeringsmedel för barn och unga

Västra Götalandsregionen har sedan 2015 avsatt sociala investeringsmedel (SIM) för att genom strategiska insatser främja barns och ungas utveckling och hälsa. Nu satsar VGR drygt 12 miljoner i sociala investeringsmedel på tidiga insatser som ska förbättra barn och ungas möjligheter att klara grundskolan med godkända betyg.

– Vi vill ge barn och unga de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet. Här är samspelet mellan skola och föräldrar jätteviktig men också känslan av att vara inkluderad i samhället, säger Kristina Jonäng, (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Läs mer