SKL:s politiska organisation klar

I går valdes ledamöter och ordföranden till SKL:s arbetsutskott, beredningar och delegationer på styrelsens första konstituerande möte.

Arbetsutskottet
Anders Knape (M), Karlstads kommun (SKL:s ordförande)
Carola Gunnarsson (C), Sala kommun (SKL:s 1:e vice ordförande)
Bengt Germundsson (KD), Markaryds kommun
Helene Odenjung (L), Göteborgs stad
Lena Micko (S), Linköpings kommun (SKL:s 2:e vice ordförande)
Anders Henriksson (S), Region Kalmar
Emil Broberg (V), Region Östergötland

Se övriga beredningar och delegationer här.