SKL partner i nytt nationellt AI-samarbete

SKL går in som partner i samarbetsprojektet AI innovation of Sweden. Här samlas näringsliv, akademi och offentlig sektor för att ta fram framtidens AI-lösningar.

AI innovation of Sweden är ett nationellt center för forskning och innovation kring artificiell intelligens där näringsliv, akademi och offentlig sektor ska samarbeta om framtidens lösningar. Under 2019 ska Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbeta för att kommuner och regioner ska kunna dra nytta av den kompetens och de samverkansmöjligheter som AI Innovation of Sweden innebär. Rätt hanterad kan artificiell intelligens bidra till en positiv utveckling inom hälso- och sjukvård, skola och andra viktiga samhällsfunktioner.

Läs artikeln i sin helhet här.