Sju län släpper rapport om högskoleutbildning

De sju länen i Mälardalsrådets samarbete En Bättre Matchning släpper en gemensam systembild om utbildningsplaneringen och den regionala arbetsmarknadens behov i Stockholm-Mälarregionen.

Rapporten syftar till att skapa en gemensam bild och förståelse kring frågor om utbud, efterfrågan och matchning av högskoleutbildad kompetens. Ambitionen är att bidra med ett gemensamt kunskapsunderlag som kan leda till en stärkt dialog med de högre lärosätena i Stockholm-Mälarregionen, som i sin tur bidrar till en bättre matchning mellan högre utbildning och arbetsmarknadens behov inom både privat och offentlig sektor.

Läs artikeln i sin helhet här