Shanghai-kontor avvecklas

Kontoret i Shanghai som drivs gemensamt av Region Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet avvecklas när nuvarande projekt löper ut. Det beslöt regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde på onsdagen.

Småland China Support som är det officiella namnet för verksamheten har funnits sedan 2012. Syftet har varit att stödja små och medelstora företag i deras arbete att skapa affärsmöjligheter i Kina, samt att rekrytera betalande studenter till Linnéuniversitetet. Det exportfrämjande arbetet mot Kina, liksom andra länder, kommer att fortsätta men inga särskilda resurser läggs på arbete mot just Kina. Läs mer.